האפקט של הקונפורמיסטים

כדי לפתור את “פרדוקס החדשנות”, בדקנו האם לסגנונות קוגניטיביים הקשורים ליישום רעיון (כלומר, התאמה ותשומת לב לפרטים) יש השפעה על חדשנות רדיקלית בצוות החורגת מעל ומעבר לתרומת החברים היצירתיים. בדקנו גם תהליכי גישור בצוות. תוך שימוש בנתונים על 41 צוותים בחברת מו”פ, מצאנו שהכללת חברים יצירתיים וקונפורמיים בצוות הגדילה את החדשנות הרדיקלית של הצוות, בעוד שהכללת חברים קשובים לפרטים הפריעה לכך. חברים יצירתיים הגבירו את התנגשות המשימות והפריעו לעמידה בסטנדרטים של הצוות. לעומת זאת, קונפורמיסטים הפחיתו קונפליקט במשימה, וקונפורמיסטים וחברים קשובים לפרטים הגבירו את עמידה בצוות בסטנדרטים. עוצמת הצוות תיווכה את השפעת הסגנונות הקוגניטיביים על חדשנות.

A few more articles

הדינמיקה ביחסים בזמן מכירת רעיונות להנהלה: הפעלת ז’אנרים שונים להתמודדות עם חוסר שביעות רצון

כיום הצורך בחדשנות הכרחי חזק יותר מתמיד, עקב ההשתנות המהירה של הטכנולוגיה,...

האפקט של הקונפורמיסטים

כדי לפתור את “פרדוקס החדשנות”, בדקנו האם לסגנונות קוגניטיביים הקשורים ליישום רעיון...

תדרוך-תחקיר

אנו מאמצים גישה של מחקר פעולה כדי לבחון את הישימות של מפגשי...
דילוג לתוכן